Polityka prywatności.


§ 1. Administrator danych osobowych.


1. Administratorem podanych danych osobowych jesy Fininova spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 00-105, przy ul. Twardej 18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod nr KRS 0000630366, NIP: 5223068380, REGON: 365068328, (dalej jako Administrator).

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy korespondencyjnie lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: contact@fininova.com.

3. Administrator jest właścicielem portalu www.fininova.com.

 

§ 2. Cele i podstawy przetwarzania. 


1. Poprzez portal www.fininova.com Administrator może zbierać i przetwarzać Państwa dane osobowe. 

2. Administrator może zbierać Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania/siedziby firmy, adresu e-mail oraz innych danych jakie zostaną podane w treści wiadomości wysłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego.

3. W powyższym przypadku przetwarzanie danych może następować na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (podjęcie działań zmierzających do zawarcia lub wykonania umowy) lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na udzieleniu odpowiedzi na zapytanie i umożliwienie skorzystania z funkcjonalności portalu www.fininova.com). 

4. Panstwa dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresy, dla którego ich przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na realizację celów wskazanych powyżej. Szczegółowe informacje w tym zakresie uzyskają Państwo kontaktując się z Administratorem. 

 

 § 3. Pliki cookies


1. Aby nasza strona funkcjonowała poprawnie używamy technologii zwanej „pliki cookies”. Są to małe pliki, które wysyłamy do Twojego komputera i później możemy się do nich odnieść. Mogą to być pliki cookies sesynje bądź trwałe (session lub persisent cookies) i mogą korzystać z technologii takich jak JavaScript lub Flash. 

2. Pliki cookies przetwarzamy wyłącznie za Pana/Pani zgodą. Aby wycofać lub wyrazić zgodę na wykorzystanie pilków cookies, prosimy o dokonanie przez Pana/Panią odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. 

 

§ 4. Zasady przetwarzania danych. 


1.  Administartor chroni dane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisow prawa, dba o bezpieczeństwo danych oraz szanuje prawo do prywatności. 

2. Administartor przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostepnione przez źródła publicznie dostępne. 

3. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych, ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństa. Pana/Pani dane osobowe nie mogą być przekazywane do odbiorców w 1. państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub 2. organizacji międzynarodowych. 

4. W związku z przetwarzanie Pani/Pana danych osbowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

• żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych

• żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych

• żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych

• żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

• przenoszenia Pani/Pana danych osobowych

• wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawam ul. Stawki 2.

5. Z praw skazanych powyżej można skorzystać poprzez:

• kontakt e-maild na adres: contact@fininova.com

• kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Fininova sp. z o.o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa. 

6. Administartor może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o ktrym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

7. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania. 

 

Telefon

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku 9:00 – 17:00.

+48 573 016 444

E-mail

Na wiadomości email odpowiemy tak szybko jak to jest możliwe.

contact@fininova.com

Formularz kontaktowy

Możesz wysłać do nas wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowe 24/7.